Vitrifikace

Vitrifikace je metodou kryokonzervace, kdy je využíváno velmi vysokých rychlostí mražení i rozmražení a také poměrně vysokých koncentrací kryoprotektantů, což jsou látky, které chrání buňky a tkáně před poškozením chladem tvorbou ledových krystalů. Současné metody vitrifikace dosahují takové úspěšnosti, že by neměl být rozdíl v tom, zda se transferuje čerstvé nebo vitrifikované embryo.

← Zpět na slovníček pojmů