Spermiogram

Spermiogram – při spermiogramu se hodnotí parametry, které ovlivňují schopnost spermií oplodnit vajíčko. Jedná se o celkové posouzení kvality ejakulátu, jehož součástí je i mikroskopické vyšetření.  Základem spermiogramu je zjištění koncentrace spermií (počet spermií na mililitr), motility spermií (podíl pohyblivých/nepohyblivých spermií a charakter jejich pohybu) a morfologie spermií (podíl spermií které mají správný/špatný tvar). Dále se posuzuje objem ejakulátu, jeho pH, viskozita (vazkost), shlukování spermií a přítomnost dalších buněk (kulaté buňky). Ve zvláštních případech, například jsou-li v ejakulátu přítomny pouze nepohyblivé spermie, lze posoudit vitalitu spermií (podíl živých spermií). Narušení kteréhokoliv z výše uvedených parametrů spermiogramu může negativně ovlivnit plodnost muže.

← Zpět na slovníček pojmů