PGS - Preimplantační genetický screening

Preimplantační genetický screening je hledání jakékoliv změny v  genetické výbavě embrya. S využitím metod PGS je kontrolována celá DNA po jejích velkých úsecích na úrovni chromozomů nebo jejich částí. Dříve hojně využívaná technika Fluorescenční in situ hybridizace (FISH), která umožňuje analyzovat 5-7 chromozomů je postupně nahrazována technikou DNA čipů, díky ní je možná analýza všech chromozomů. Velkou většinu reprodukčních ztrát (asi 80 %) či samotné neuchycení embrya v děloze mohou způsobit tzv. chromozomální aberace tj. patologické změny v  DNA embryí. Ty mohou vznikat špatným dělením buněk embrya z různých příčin. Bylo také prokázáno, že počet chromozomálních aberací v zárodečných buňkách roste s věkem. Metody PGS jsou pak velkou pomocí při výběru embrya bez těchto chromozomálních aberací, zvyšují pravděpodobnost jeho uchycení a správného vývoje v děloze.

← Zpět na slovníček pojmů