1

Téma: Různé výsledky v různých laboratořích?

Dobrý den,
chtěl bych se zeptat, jak je možné, že jsem v rozpětí zhruba 14 dnů absolvoval vyšetření spermiogramu ve dvou různých laboratořích CAR (jedno v Praze a jedno v Brně) a výsledky se lišily nejen hodnotami, ale i závěrem. V prvním případě jsem měl spermiogram naprosto v pořádku, v druhém případě byl spermiogram špatný (tvar spermií) a bylo doporučeno IVF???
S partnerkou se pokoušíme o potomka asi rk a půl.

Děkuji
Roman N.

2

Re: Různé výsledky v různých laboratořích?

Dobrý den,
s podobným problémem se setkávám poměrně často.
Prvním zásadním problémem je, že mnoho laboratoří ještě v dnešní době nepracuje zcela v souladu s kritérii Světové zdravotnické organizace. I sebemenší odchylka od těchto standardů může mít za důsledek odlišné výsledky vyšetření.
Druhým problémem bývá subjektivní odchylka, kterou bývá hodnocení morfologie ovlivněno. Pokud laboratoř nemá důsledně propracovaný systém školení a následného průběžného tréninku svých laborantů, může být tato odchylka poměrně vysoká.
Jeden z uvedených faktorů, případně souhra obou, bude zřejmou odpovědí na Váš dotaz.
Rok a půl snahy o potomka je již poměrně dlouhá doba (a právě snížený podíl spermií se správným tvarem by mohl být příčinou nezdaru), doporučuji proto konzultaci s odborníkem z některého z center asistované reprodukce.
S pozdravem,
Soňa Kloudová