1

Téma: Spermiogram

Dobrý den,
zasílím manželovo spermiogramy. V CARU nám řekli, že je vše v pořádku jen má pomalejší spermie.
Děkuji za váš názor

Spermiogram je z 7/2021 (Profesorka Ulčová)
Objem ejakulátu - 0,7 ml
Počet spermií v 1 ml ejakulátu -153 milionů
Progresivní pohyblivost -15%
Pohyblivost - 34%
Morfologie orientačně - 1% patologických spermií (krčky)

CAR
Spermiogram 29.1.2021
Objem (ml):2,0
Celkový počet (mi): 320,0
Koncentrace (mil/ml):160,0
Celková pohyblivost (%):37,5
Progresivní pohyblivost A+B (%) : 31,3
Morfologicky abnormální spermie (%):85
Počet kulatých buněk:22
Koncentrace spermií po zpracování (mil/ml) :15

Spermiogram 1/2020
Objem (ml):1,0
Celkový počet (mi): 370,0
Koncentrace (mil/ml):370,0
Celková pohyblivost (%):37,5
WHO A+B (%) progresivní : 24,3
Morfologicky abnormální spermie (%):90
Počet kulatých buněk:3
Koncentrace spermií po zpracování (mil/ml) :10,5

Vyšetření ejakulátu:
normozoospermie
- vysoký celkový počet živých spermií
- vyšší podíl apoptotických spermií
- vyšší počet spermií s nekvalitním akrozomem
- zastoupení leukocytů v normě
- pozitivita IgM a IgG protilátek proti spermiím
Závěr:
Kvalita ejakulátu je snížena vyšším zastoupením
apoptotických spermií a vysokým výskytem protilátek proti
spermiím.

27.01.2020 11:40 59357 Celkový počet živých sp 53,8 10x6 20,00 0,00
27.01.2020 11:40 59353 APO - % pozdně apo. a n 61,5 % 0,00 40,00
27.01.2020 11:40 59352 APO - % časně apo. spe 3,7 % 0,00 20,00 0
27.01.2020 11:40 59351 APO - % živých spermií 34,8 % 50,00 100,00 -1
27.01.2020 11:40 59330 Permeabilita akrozomu 47,1 % 0,00 30,00 1
27.01.2020 11:40 59329 Životnost spermií (PI neg 38,5 % 58,00 100,00 -1
27.01.2020 11:40 59328 Konc. leukocytů 0,2 10e6 buně 0,00 1,00 0
27.01.2020 11:40 59327 Konc. spermií 178 10e6 buně 15,00 300,00 0
27.01.2020 11:40 59300 Anti spermie IgG (MAR) 60 % 0,00 10,00 2
27.01.2020 11:40 59299 Anti spermie IgA (MAR) 30 % 0,00 10,00 1

2

Re: Spermiogram

Dobrý den,
ani u jednoho ze všech vyšetřených spermiogramů by závěrem neměla být normozoospermie. Odchylky od normy se objevují ve více parametrech - asi nejzásadnějšími jsou nízký podíl progresivně pohyblivých spermií a vysoký podíl spermií s protilátkami, dále nízký objem ejakulátu, vysoký podíl apoptotických spermií, špatná kvalita akrozomu. Morfologie dle mého názoru nebyla hodnocena dle postupů WHO, nelze se k ní tedy vyjádřit. Vhodné by bylo doplnit test integrity DNA u spermií.
Schopnost přirozeného oplození závisí z velké části právě na podílu progresivně pohyblivých spermií a kvalitě akrozomu. Pokud jsou navíc na velké části spermií navázané protilátky je možnost spontánního početí velmi snížená.
Pokud se vydáte cestou IVF (což vzhledem k výsledkům doporučuji), vhodnými metodami pro vás budou ICSI (případně PICSI) v kombinaci s MACS.

S pozdravem
RNDr. Kateřina Wagnerová
vedoucí Laboratoře IVF