1

Téma: Počet/podíl zdravých spermií k početí

Dobrý den,
1) jaký vliv na spermiogram (pohyblivost a počet spermií) má, prosím, četnost ejakulace v předchozí době? Je-li dodržena ona 4denní absence před spermiogramem, nemá na něj vliv, jestli předtím dochází k ejakulaci 3x denně nebo 1x týdně? Nemá to vliv ani na vývoj spermií ani na jejich nakumulované množství?

2) uvádí se, že podstatný je podíl progresivně se pohybujících se spermií a že na jejich celkovém počtu nezáleží. Cožpak není pro pravděpodobnost početí podstatný právě ten absolutní počet progres. se pohybujících se spermií (spíš než jejich podíl)?
Děkuji Vám za odpovědi.

2

Re: Počet/podíl zdravých spermií k početí

Dobrý večer,
spermatogeneze je kontinuální proces, který běží nepřetržitě a zcela nezávisle na sexuální aktivitě. Při častých ejakulacích je třeba počítat obecně s menším množstvím ejakulátu a tím a menším celkovým počtem spermií.
Doporučená 3-5 denní sexuální abstinence před spermiogramem vychází z představy, že se spermie za tuto dobu nakumulují a hlavně bude co nejvyšší podíl kvalitních zralých spermií oproti co nejnižšímu podílu nezralých (příliš mladých) a nepohyblivých či poškozených (příliš starých) spermií. 3-5 denní pohlavní abstinence také napodobuje obvyklou průměrnou dobu mezi ejakulacemi - tedy vyšetření spermií v takovém stavu, jak se běžně u muže v ejakulátu nachází.

V současné době je opravdu za nejrelevantnější ukazatel budoucí plodnosti muže považován podíl progresivně se pohybujících spermií v ejakulátu. Současně by měly být ale také splněny hodnoty koncentrace spermií a celkového množství ejakulátu - a tím následně i absolutní počet progresivně se pohybujících spermií. Je třeba si uvědomit, že mezní hodnoty spermiogramu neznamenají neplodnost muže, ale pouze sníženou pravděpodobnost přirozeného oplodnění.

S pozdravem
RNDr. Kateřina Okénková
vedoucí Laboratoře IVF

S pozdravem
RNDr. Kateřina Wagnerová
vedoucí Laboratoře IVF