1

Téma: Odkonzultovanie vysledov - reprodukcna imunologia

Dobrý deň,

rada by som sa poradila ohľadom opakovaného vyšetrenia repro.imunologie, nižšie zasielam výsledky predchádzajúceho vyšetrenia, vyšetrená som bola len ja, partner nie, odvtedy sme mali 2 neuspešné KET, jedno biochemické tehotenstvo a naposledy spontánne otehotnenie ale anembryomola. Zvažujeme či je pred ďalším vkladom potrebné kontrolné vyšetrenie napr na inej klinike, kde by vyšetrili oboch, aj manžela? viete nám poradiť, dakujem, Zuzana
vysledky z vyšetrenia
Výsledky laboratórnych testov zo dňa 14.06.2021 :FW:18
KO+Diff:WBC :  7.16 x10^9/L [3.98-10.00] , NEU% :  55.60 % [34.00-71.00] , LY% :  34.40 % [19.30-51.70] , MO% :  7.0 % [4.7-12.5] , EOS% :  2.4 % [0.7-5.8] , BASO% :  0.6 % [0.1-1.2] , NEU :  3.99 x10^9/L [1.56-6.13] , LY :  2.46 x10^9/L [1.18-3.74] , MO :  0.50 x10^9/L [0.25-0.84] , EOS :  0.17 x10^9/L [0.04-0.36] , BASO :  0.04 x10^9/L [0.01-0.08] , RBC :  4.47 x10^12/L [3.93-5.22] , Hgb :  127 g/l [112-157] , Hct :  38.9 % [34.1-44.9] , MCV :  87.0 fl [79.4-94.8] , MCH :  28.4 pg [25.6-32.2] , MCHC :  326 g/l [322-355] , RDW :  13.5 % [11.7-14.4] , Plt :  273 x10^9/L [170-394] , MPV :  11.2 fl [9.4-12.3] , Pct :  0.31 % [0.19-0.39] , PDW :  14.2 fl [15.5-17.1] , Vitamin D :  72.90 nmol/l [75.00-250.00] ,
serologia:
Toxo IgM :  0.2 index [0.0-0.9] , Toxo IgG :  <5.0 IU/ml [0.0-8.0] ,
Zápalové markery: CRP :  5.00 mg/l [0.05-5.00] , Antistreptolyzín :  348.6 IU/ml [0.0-200.0] , Reumatoid.faktor :  2.5 IU/ml [0.0-14.0] ,
Humorálna imunita:
Imunoglobulín G :11.4 g/l [7.0-16.0] , Imunoglobulín A :2.63 g/l [0.70-4.00] Imunoglobulín M 1.44 g/l [0.40-2.30] , Imunoglobulín E  <10 IU/ml [0-150] , C3-komplement : 1.41 g/l [0.90-1.80] , C4-komplement :0.26 g/l [0.10-0.40] , Imunoglobulín-G1 :  4.69 g/l [4.89-9.29] ,
Imunoglobulín-G2 :  3.57 g/l [2.42-7.00] ,
Imunoglobulín-G3 :  0.59 g/l [0.22-1.76] ,
Imunoglobulín-G4 :  0.17 g/l [0.40-0.86] ,
Bunková imunita: LYM :  2.46 x10^9/L [1.18-3.74] , CD45 :  vykonané  ,
CD3+ :  73.8 % [60.0-85.0] ,     CD3+ :  1.815 x10^9/L [1.10-1.70] ,
CD19+ :  12.1 % [5.0-23.0] ,     CD19+ :  0.298 x10^9/L [0.20-0.40] ,
CD4+ :  52.7 % [30.0-59.0] ,     CD4+ :  1.296 x10^9/L [0.70-1.10] ,
CD8+ :  18.2 % [19.0-48.0] ,     CD8+ :  0.448 x10^9/L [0.50-0.90] ,
CD3-CD16+56+ :13.8 % [6.0-25.0]  CD3-CD16+56+ :0.339 x10^9/L [0.17-0.44] , CD4+/CD8+ :  2.90  [1.00-2.80] ,
serologia:
Chlam.trach.IgG :  6 DU , Chlam.trach.IgA :  3 DU ,
T.regulačné: CD4/CD25 :  6.6 % [5.0-10.0] ,
Oxi. vzplanutie :  62.9 SI= [20.0-200.0]
CIK PEG :  15 arb.j. [0-60] ,
reprodukčná imunolog.:
Anti-ovaria :  2  [0-10] , Anti-sperm :  21 U/ml [0-60] , Anti-zona pellucida :  4 U/ml [0-10] ,
cytokíny:
IL-4 :  0.5 % [1.3-4.3] , IL-17 :  1.8  [0.7-2.9] , INF-gamma :  17.8 % [9.6-34.6] , TNF-alfa :  53.4 % [57.5-85.5] , Th1/Th2 :  35.6  [3.8-12.4]
potravinová intoler:
EMA :  negat.  , anti Tkanivová transglutamináza IgA :  0.17 RU/ml [0.00-20.00] , anti Tkanivová transglutamináza IgG :  0.03 RU/ml [0.00-2.00] ,
DAO :  5 U/ml ,
Autoimunita: ANAs EIA :  0.63 index [0.00-1.00] , ANAs IF :  pozit. +  ,
ANA IF : Chromatín.
APLA:
ACLA :  4.1 U/ml [0.0-10.0] , Fosfatidyl serín IgG :  1.7 GPL-U/ml [0.0-10.0] , Fosfatidyl serín IgM :  1.2 MPL-U/ml [0.0-10.0] , Fosfatidyl inositol IgG :  2.6 GPL-U/ml [0.0-10.0] , Fosfatidyl inositol IgM :  1.3 MPL-U/ml [0.0-10.0] , Annexin V IgG :  0.9 U/ml [0.0-5.0] , Annexin V IgM :  1.0 U/ml [0.0-5.0] , ACLA IgG :  3.1 GPL/ml [0.0-18.0] , ACLA IgM :  2.2 MPL/ml [0.0-18.0] , GPI IgG :  1.3 U/ml [0.0-18.0] , GPI IgM :  4.5 U/ml [0.0-18.0] ,
Protrombin IgG:8,2          U/ml     0     - 18
Protrombin IgM:7,7          U/ml     0     - 18ANAs IF:

Záver: 
KO v norme,   zvýšené ASLO,  bez laborat. prejavu autoreaktivity,
parametre a bunkovej /+Treg, NKbb/imunity sú v rámci refer. hodnôt,
CD8+  - hranične znížená hodnota,  v humorálnych parametroch   sú  znížené  podtriedy IgG1, IgG4,    intracelulárne cytokíny sú  bez preukázania zvýšenej produkcie embryotoxických cytokínov a prevahy Th1,znížený IL 4 a TNF alfa       
Skríning autoprotilátok - ANA hr. pozit. , APLA profil,
anti  ovária,spermie,zona  pellucida,tTG a EMA -  negat.
Sérologia - Toxo negat.,Chlam. trachom. negat.
Hladina vit D -  dostatočná 
DAO kvant. -  znížená hodnota


Pracovný záver:
spon. Ab 3x 
mutácia MTHFR  A1298C  heteroz.
mutácisa beta fibrinolgénu G455A heteroz.
mutácia  PAI - 1 4G /5G hetaroz.
mutácia  GPI a C807T heteroz.
pozit. APA - fosfatidyletanolamín   
sek. bunkový ID Tc/CD8+  , humor, def. podtreid IgG1, IgG4

Odpor: 
LMWH prekoncepčne
ANP 30mg 1x1  tbl
suplementácia vit D 
Medrol  4 mg  2-0-0  tbl / 2  týždne pred vkladom po jedle
-  telef.  konzultácie pri  výsledku tehot. testu 
nízkohistamínová diéta pred  KET