1

Téma: Nízke hodnoty intracelulárnych cytokínov

Dobrý deň pán doktor, zaujíma by ma Váš názor ohľadom vyšetrenia na reprodukčnú imunológiu, ktorú som absolvovala pred mesiacom v Košiciach.
Výsledky sa pohybujú v referenčných medziach až na Cytokíny, ktoré Vám citujem zo správy:
Intracelulárne cytokíny:.   
CD3+ IFN-g:16.3 % [17.6 - 31.7] 
CD3+ IL-4:1.0 % [1.35 - 5.31] 
CD3+ TNF-a:39.0 % [32.2 - 53.6]   
CD4+ IFN-g:7.9 % [10.6 - 20.9] 
CD4+ IL-4:1.4 % [1.5 - 7.7]  
CD4+ TNF-a:42.9 % [33.3 - 55.4]   
CD4+IL-17:0.8 % [0.6 - 1.6] 

Lekár nenavrhol liečbu, nakoľko sa farmakologicky lieči iba zvýšené hodnoty.

Záver z lekárskej správy, nasledovný:
Odp: v lab. náleze dif KO normogram, biochem. screening až na zvýš. ALT v norme. CRP v ref. medziach. Zvýš. celk IgE, ostatné imunoglobulíny kvantitatívne v norme. Imunofenotypizácia ly s nálezom mierne zvýš. a.p. B-ly, ostatné populácie a subpopulácie lymfocytov v norme. Špecifické IgE - CRD potvrdzujeme výsledok kožných testov, pozit. aj osí jed. Intracel. cytokíny zníž. perc. Th2 cytokínu IL-4 (vyššia hladina IL-4 pôsobí protektívne v implantáčnej fáze) bez výraznej dominancie TH1 profilu. Anti-nukleárne protilátky pozit, typizačne negat.(len samotná ANA pozitivita nemá dg. hodnotu) Sérologicky screening APSy a celiakie negat.  Protilátky spermie, ovária, zona pellucida negat.

Mám preto veľké obavy, nakoľko 3x IUI a 2x IVF a tiež som po 3.potratoch. Vylúčili sme trombofilné ochorenia, ochorenia štítnej žľazy, genetiku, reprodukčnú imunológiu.
V januári by sme chceli podstúpiť ďalšie IVF, zaujímal by ma aj Váš názor.
Ďakujem za Váš čas a trpezlivosť.

2

Re: Nízke hodnoty intracelulárnych cytokínov

Vážená paní,

závěry ohledně citovaných výsledků jsou odpovídající a farmakologický zásah z tohoto hlediska není indikován. Chybí mi údaje o specifické buňkami zprostředkované imunitě (BI). Její zvýšení by se mohlo  podílet na potratech (zvláště časných, v 1. trimestru) i na neúspěchu asistované reprodukce. Vyšetření BI provádějí některá specializovaná pracoviště reprodukční imunologie, v SR např. Laboratorium Dzurilla  (Nitra), v ČR např. AREPIM (Praha).

Zdraví J. Madar