1

Téma: MUDr. Jindřich Madar, CSc. - reprodukční imunologie

http://www.neplodnost.org/images/jindrichmadar.jpg

MUDr. Jindřich Madar, CSc.
Pracoviště reprodukční imunologie AREPIM, s.r.o.

Na základě dohody o spolupráci bude pan MUDr. Jindřich Madar, CSc. odpovídat na vaše dotazy týkající se reprodukční imunologie.

Váš dotaz by měl být konkrétní a výstižný. Před napsáním dotazu se prosím podívejte, zda již nebyl zodpovězený v předchozích dotazech.

Dotazy jsou zodpovídány 1x týdně. V ojedinělých případech se může tato doba prodloužit.