Dárcovství spermí

Dárcovství spermí - současný rozvoj a používání metod asistované reprodukce značně omezil oproti minulosti použití spermií dárce. Používá se jich, pokud pro standardní metody nejsou k dispozici vlastní spermie nebo pokud je muž nositelem geneticky vázaného onemocnění. Pro darování spermií existují pravidla: doporučený věk dárce se pohybuje od 18 do 35 let, vyžaduje se provedení řádného genetického vyšetření, testu na negativitu HIV, žloutenky B a C, syfilis, chlamydií a vyloučení přítomnosti dalších přenosných onemocnění. Darované sperma je po laboratorním zpracování zmraženo a skladováno ve spermabance po dobu následujícího nejméně půl roku, než je použito k oplození. Mezitím je dárci opakovaně proveden odběr krve k vyloučení přítomnosti pohlavně přenosných chorob. Optimální dárce může být pro daný pár vybrán na základě mnoha kritérií, dárcovství však zůstává oboustranně anonymní.

← Zpět na slovníček pojmů